Co chceme
Společným jmenovatelem našeho programu a úsilí o jeho naplnění je řešení dlouhodobých i aktuálních potřeb obyvatel Prahy 13. Nabízíme ukázky, jaká konkrétní řešení máme.
Stacks Image 486215

Vyřešíme parkování


Řešením nedostatku parkovacích stání nejsou modré zóny. Platíte a přitom stejně nezaparkujete, protože parkovací místa prostě chybí. V některých lokalitách Prahy 13 by bylo možné postavit nad stávající parkoviště ještě patro parkování, bez rušení ploch okolní zeleně a kácení stromů. Stávající počet neplacených stání by zůstal zachován, zpoplatněna (za přijatelnou částku) by byla pouze nová stání. Tato nová stání by byla určena přednostně obyvatelům příslušné lokality. Na tomto konceptu pracujeme s našimi dopravními experty.

Koncepční plánování územního rozvoje s účastí veřejnosti


Nedovolíme jakékoliv “zahušťování” sídlištních vnitrobloků, výškové stavby a rozšiřování zastavitelného území v územním plánu. Zabráníme nekoncepční zástavbě v rozvojových plochách. Nepřipustíme žádnou změnu územního plánu, která by znamenala přiblížení zástavby Prokopskému a Dalejskému údolí.
Budeme věnovat značné úsilí ke zlepšení veřejného prostoru. Na mnohých místech doplníme chybějící veřejné osvětlení, chodníky a přechody pro chodce.

Radlická radiála bez dopadů na kvalitu bydlení


Projekt Radlické radiály k územnímu řízení nepočítá se zastropením radiály podél Bucharovy ulice. My zastropení Radlické radiály požadujeme nejenom z důvodu ochrany obyvatel proti hluku a zplodinám, ale také jako významný městotvorný prvek spojující Nové Butovice s Vidoulí. Nechceme, aby dálnice rozdělovala město. Stále existuje šance tuto významnou změnu projektu prosadit. Věříme, že po komunálních volbách dostaneme možnost podobu Radlické radiály ovlivňovat z pozice vedení MČ Praha 13 - ve prospěch občanů Prahy 13 i Prahy 5.

Zajistíme vstup do stanice metra Hůrka od Radnice


Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto našeho záměru bude přínosem pro většinu občanů Prahy 13. Budeme spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na tom, aby se dílo podařilo realizovat.

Vysadíme nové stromy v ulicích


Zajistíme výsadbu nových stromů v ulicích Prahy 13. Je to opatření, které pomůže zmírnit důsledky klimatické změny a zlepšit životní prostředí. V této věci chceme spolupracovat s Magistrátem hl.m. Prahy, vlastníky dotčených pozemků a se správci inženýrských sítí. Uvítáme i vaše náměty, kde nové stromy vysadit!