Naši lidé
Seznamte se s našimi TOP kandidáty do Zastupitelstva Městské části Praha 13 v komunálních volbách, které se budou konat v termínu 5. až 6. října 2018. Nabízíme tým profesionálů, kteří mají zkušenosti z komunální politiky i ze své profese a jsou schopni město řádně spravovat.
Stacks Image 486241
Stacks Image 486248
Jmenuji se Ivana Todlová. Narodila jsem se v roce 1965 v Praze, kde moje i manželova rodina žije již po několik generací. Jsem vdaná, matka 3 dětí. Na Praze 13 bydlím od prosince roku 2000. Členem TOP 09 jsem od roku 2010, působím jako místopředseda MO TOP 09 Praha 13, člen RV TOP 09 Praha 13 a zastupitel Městské části Praha 13. Na radnici pracuji ve Výboru pro Evropské fondy a v Komisi územního rozvoje.
Za své priority pro příští volební období považuji řešení nahromaděných problémů v naší městské části, tj. zejména otázky dopravy a parkování. Téma dopravy bude úzce souviset s budováním Radlické radiály, která především v úseku Bucharovy ulice zasáhne do života obyvatel Prahy 13. Parkování patří již dlouhá léta ke koncepčně neřešeným věcem, které ztrpčují život převážně obyvatelům Velké Ohrady, ale i Luk, Lužin a Stodůlek. Spolu s kolegy připravujeme řešení nových parkovacích míst pro obyvatele Prahy 13, bez nutnosti kácení stromů a likvidace zeleně.
Mám ráda divadlo, knížky a hudbu. Ráda cestuji a objevuji nová a zajímavá místa.
Stacks Image 486262
Narodil jsem se před 63 lety v nedalekém Motole a skoro celý dosavadní život jsem prožil v Praze 5, resp. v Praze 13. Na Karlově univerzitě jsem vystudoval speciální pedagogiku.Přestože již přes 20 let pracuji jako specialista v oborech souvisejících s informačními technologiemi, stále se ve volném čase věnuji hendikepovaným osobám. Jsem mezinárodní rozhodčí florbalu na elektrických vozících. Vím, že se pro hendikepované občany v předcházejících letech udělalo mnoho, přesto vidím zvláště v této oblasti značné rezervy. Nejde jen o bezbariérové přechody a vstupy, ale o celkový přístup k těmto osobám, integraci již od nejútlejšího věku a celkové zlepšení kvality jejich života. Tato problematika mne zajímá. V minulém volebním období jasem pracoval v sociálním výboru Zastupitelstva městské části Praha 13. Dalším okruhem mého zájmu je ochrana přírody a péče o životní prostředí.
Stacks Image 486276
Praha 13 je domovem mojí rodiny již 25 let a povoláním jsem vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Současně působím již 2 volební období jako zastupitel v naší městské části. Zdejší problémy, radosti i potenciál dalšího rozvoje tedy detailně znám. Z mého povolání přirozeně vyplývá zájem o rozvoj a zlepšování kvality školství a vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě se rád věnuji i otázkám dopravy a řešení parkování. Účastnit se práce v komunální politice považuji za velmi potřebné a naplňující.
Stacks Image 486290
Jmenuji se Kateřina Helikarová. Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery a jednu malou vnučku. V Praze 13 žijeme dvaatřicet let. Mám ráda hudbu, historii Prahy a s manželem se věnujeme včelařství. Profesionálně se zabývám státním rozpočtem. V zastupitelstvu Prahy 13 je mým hlavním tématem hospodaření městské části. V novém volebním období se chci soustředit na to, aby zdejším obyvatelům, znevýhodněným věkem nebo zdravotními problémy, usnadňovaly život kvalitní a levné služby zajištěné obcí. Chci také podpořit výstavbu nových prostor pro Základní uměleckou školu, která tady má skvělé výsledky, ale málo místa.
Stacks Image 486304
Jmenuji se Daniel Sychra a na Praze 13 žiji od roku 1993. Vystudoval jsem střední školu se zaměřením na chemicko-farmaceutickou výrobu a nyní podnikám v odvětví online a offline marketingu, grafiky a reklamní činnosti. Do TOP 09 jsem vstoupil v roce 2016, kde zastávám funkci člena místního a regionálního výboru TOP 09 Praha 13. Do TOPky jsem vstupoval se zájmem o veřejné dění a s vědomím, jak moc je pro ČR důležité členství v EU. Jako mladý člověk bych se rád věnoval zkvalitnění životních podmínek pro mladé rodiny, dostupnosti bydlení, zlepšení dopravy, parkování a efektivnímu využití obecních financí a evropských dotací.
Stacks Image 486318
Jmenuji se Karolína Loskotová a jsem matkou právě dospělé dcery. V Praze 13 žijeme i s naším psím kamarádem 5 let. Mám ráda přírodu a jsem vášnivá čtenářka. Pracuji jako brand manager v mediálním průmyslu. V zastupitelstvu Prahy 13 se chci zaměřit na bezpečné prostředí pro naše malé i velké obyvatele, ochranu zelených ploch, které zde máme a usnadnění života všem, ať už se jedná o parkování, pořádek na ulicích nebo zlepšení služeb, například pošty na Velké Ohradě.
Stacks Image 486332
Jmenuji se Blanka Janovská. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, po 16 letech praxe jsem se stala ředitelkou školy, kterou jsem v roce 1993 založila. Od vzniku školy jsem se snažila společně s pedagogickým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Díky tomu byla naše škola zařazena mezi pilotní školy a v roce 2004 byla mezi 3 školami v ČR, kterým byl uznán MŠMT vlastní vzdělávací program! Náš program "Škola aktivního učení - šance pro každého" je založen na metodách aktivního učení a diferenciaci práce tak, aby žák pracoval na své optimální úrovni. Jeho hlavními cíli je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení, rozvíjet jeho osobnost s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. V současnosti je naše škola jednou z největších a nejvyhledávanějších škol v Praze, kde počet zájemců každoročně převyšuje možnosti přijetí (během 7 let nám přibylo 300 žáků). Pro MŠMT píšu recenze k učebnicím pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, převzala jsem Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost z rukou ministra školství.
Rozhodně bych se chtěla zasadit o to, aby ve školách bylo méně administrativy, aby ředitelé měli více času na práci s pedagogickým sborem, ale hlavně, aby učitelé měli čas na výchovu a výuku žáků a na sebevzdělávání. Ve volném čase se věnuji sportovním aktivitám (vysokohorská turistika, jízda na lyžích, na kole, Nordic Walking, volejbal, četbě knih, navštěvuji divadla a koncerty.

Naši další kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha 13

8. Ing. Iva Arnoštová, bankovní specialista  56 let, členka TOP 09

9. Ing. arch. Marek Todl, architekt  60 let, člen TOP 09

10. Ing. Simona Rottová, finanční controller  35 let, členka TOP 09

11. Jan Židů, velmistr v korespondenčním šachu  48 let, člen TOP 09

12. Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., VŠ pedagog  57 let, člen TOP 09

13. Ing. Róbert Novotný, státní zaměstnanec  34 let, člen TOP 09

14. Valentina Priesolová, účetní  54 let, členka TOP 09

15. Ing. Robert Chudý, překladatel  42 let, člen TOP 09

16. JUDr. Karel Lonský, právník  78 let, člen TOP 09

17. Bc. Mgr. Tomáš Mudra, advokátní koncipient  29 let, člen TOP 09

18. Soňa Rybková, úřednice  55 let, bez politické příslušnosti

19. Vítězslav Taurig, student  23 let, člen TOP 09

20. Ing. arch. Zdeněk Lstibůrek, architekt  66 let, člen TOP 09

21. Mgr. Václav Polášek, prezident SONS ČR, z.s.  60 let, člen TOP 09

22. Libor Hruška, herec a režisér  53 let, člen TOP 09

23. Luboš Pokorný, osvč  52 let, člen TOP 09

24. Ing. Zdeněk Bartošek, důchodce  78 let, bez politické příslušnosti

25. Ing. Pavel Trojan, marketing manager  36 let, člen TOP 09

26. Vladimír Rajšner, provozní  63 let, člen TOP 09

27. Radek Ševčík, administrativní pracovník  30 let, člen TOP 09

28. Doc. PhDr. Petr Kreuz Dr., archivář a historik  51 let, člen TOP 09

29. Jakub Váňa, order handler  31 let, bez politické příslušnosti

30. Ing. Jakub Kříž, technik  56 let, bez politické příslušnosti

31. Jiří Helikar, včelař  60 let, člen TOP 09

32. Ing. Šárka Nejedlíková, osvč  48 let, bez politické příslušnosti

33. Jakub Zelenka, student  26 let, člen TOP 09

34. Ing. Václav Novotný, ekonom  59 let, člen TOP 09

35. Adéla Musilová, studentka  20 let, bez politické příslušnosti